Žena má na starosti domácí práce v každé druhé domácnosti.single

Průzkum IKEA poukazuje na přetrvávající genderové stereotypy.

Praha, 2. března 2021 – Je současná společnost postavena na principech rovnosti pohlaví? V České republice je o tom přesvědčeno pouze 45 % obyvatel, názory mužů a žen se přitom výrazně liší. Nový průzkum společnosti IKEA[1] ukazuje, že české ženy mají na starosti většinu domácích povinností v každé druhé domácnosti. V průměru jimi denně stráví ve srovnání s muži téměř hodinu navíc. Genderové stereotypy přetrvávají nejen doma, ale také na pracovišti. Až 61 % žen cítí, že pracovní podmínky nejsou spravedlivě nastaveny pro obě pohlaví.

Nový průzkum IKEA Gender Equality Study ukázal, že v otázce rovnosti pohlaví Češi spíše pochybují o tom, že žijeme ve společnosti zaručující stejná práva a možnosti pro ženy i muže. Pohled na to se navíc výrazně rozchází v odpovědích obou pohlaví. Zatímco o genderové rovnosti je přesvědčeno 52 % mužů, mezi ženami je to jen 38 %. Skutečnost, že mezi námi v pracovním i domácím prostředí stále panuje řada zaběhlých stereotypů, potvrzují také další výsledky průzkumu.

Zjistili jsme, že pracující ženy denně stráví další zhruba 4 hodiny péčí o domácnost a děti, což je přibližně o hodinu více než muži[2]. Mezinárodní den žen, který se každoročně slaví 8. března, v IKEA vnímáme jako ideální příležitost k otevření diskuse právě na téma rovnosti a stejných příležitostí pro ženy a muže nejen v zaměstnání, ale také v jejich osobním životě. Kdy jindy se zamyslet nad řadou stereotypů, které v naší společnosti přetrvávají, a často právě tam, kde by si všichni měli být rovni – doma,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

 

Žehlení jako tradičně ženská práce

Téměř třetina Čechů (32 %) má pocit, že je jejich život v domácnosti silně ovlivněný genderovými stereotypy. Výsledky průzkumu mimo jiné ukazují na to, že v každé druhé domácnosti (51 %) má žena na starosti většinu domácích povinností. Dokonce se ukázalo, že na některé činnosti je stále pohlíženo jako na „ženské“. Jako tradičně ženská činnost je vnímáno například žehlení, kterému se podle 85 % respondentů věnují v jejich domácnosti právě ženy. Ženy v 73 % případů obstarávají také praní prádla, mytí oken (67 %) nebo výměnu ložního prádla (64 %). Do těchto domácích prací se muži zapojují méně, ale u jiných se daří role rozdělovat rovnoměrněji. Muži se nejčastěji zapojují do mytí nádobí, zajišťují běžné nákupy nebo vynášejí odpadky[3].

Pokud je něco, o čem partneři rozhodují společně, tak je to otázka peněz a nákladů spojených s chodem domácnosti. V tomto ohledu panuje v 79 % domácnostech rovnoprávnost.

Péče o děti je také častěji spojována s ženami. V 61 % případů jsou to ženy, které čerpají nemocenskou dovolenou, když dítě onemocní a rodina nemá jiné možnosti hlídání. Výsledek může být výrazně ovlivněný také aktuální situací s probíhající pandemií COVID-19. Právě ženy musí častěji upozadit své pracovní aktivity, případně je co nejlépe skloubit tak, aby zároveň zvládly pomoci dětem s distanční výukou a domácími úkoly.

Pokud má dlouhodobě na starost většinu domácích povinností pouze jeden z partnerů, může to přinášet neúměrnou psychickou i fyzickou zátěž a dříve nebo později může situace vyústit v přetížení a pocit úzkosti.

 

Genderová rovnost v zaměstnání? Vnímá ji jen 39 % žen

IKEA chtěla také zjistit, jak jsou lidé spokojeni se svým osobním a pracovním životem právě ve vztahu k rovnosti pohlaví. V osobním životě se cítí spokojeno 86 % Čechů, ale v tom pracovním pouze 52 %. Při zaměření na to, jak Češi hodnotí přístup k rovnosti mužů a žen v zaměstnání, se odpovědi opět zásadně liší. Jako spravedlivé hodnotí pracovní podmínky a příležitosti pouze 39 % žen oproti 66 % mužů.

Kromě toho až 37 % žen necítí ze strany svého zaměstnavatele dostatečnou podporu v oblasti péče o děti. V tomto případě se může jednat například o nedostatek flexibility a ochoty vyjít ženám vstříc, aby mohly lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti.

Rovnost pohlaví a snaha o zajištění stejných příležitostí pro muže i ženy je pro nás v IKEA dlouhodobě jedním z důležitých témat. Snažíme se dosáhnout skutečné genderové rovnosti, ať už zajištěním stejných platových podmínek pro obě pohlaví, tak rozložením pracovních sil. V současné době je v IKEA zaměstnáno 54 % žen a 46 % mužů[4], na manažerských pozicích se nám dokonce podařilo dosáhnout vyváženého poměru mužů a žen 50/50. Zároveň jsme hrdí, že ačkoliv průzkum ukázal, že Češi v pracovním prostředí nejsou zcela spokojeni s přístupem k genderové rovnoprávnosti, 96 % zaměstnanců IKEA v naší studii naopak uvedlo, že spokojeni jsou,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

 

Kromě toho nabízí v IKEA svým zaměstnancům i řadu ne tolik běžných benefitů. Jedním z nich je například možnost zkráceného úvazku v období po mateřské nebo otcovské dovolené, aby se člověk snáze přizpůsobil všem změnám, které role pracujícího rodiče přináší. Zaměstnanci na mateřské, respektive otcovské dovolené přitom mají nárok na téměř všechny zaměstnanecké benefity jako jejich kolegové pracující na plný úvazek.

 

[1] Průzkum Gender Equality Study zrealizovala pro společnost INGKA Group agentura Simply5 v lednu 2021. Do průzkumu se zapojila Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Česká data byla zpracována na reprezentativním vzorku 1 003 respondentů.

[2] Muži stráví denně pracemi v domácnosti průměrně 3 hodiny.

[3] Nákupům se podle 55 % dotazovaných věnují oba partneři, stejně tak mytí nádobí (50 %) a vynášení odpadků (50 %).

[4] V IKEA Česká republika je v současné době zaměstnáno více než 2000 zaměstnanců.