PH177219

17/11
Soften the sharp black gap in the lampshade (in the fold) /Hanna


10/11
Kan bilden färgställas mer enl PH177076 (mindre gul) + lite svagare ljus i nedre del av lampa. Lampa tänd men resterande bild mer enl PH177076. tack /H

9/11 OK /Niklas
(Backup bild!)

4/11
- Gör en likadan version som bilden med släckt lampa där allt är likadant, men med denna tända lampskärm (gärna lite svagare ljus!)
/HM